Tillbaka till aktiviteter

Detta är ett utdrag från "Medlemsblad nr 2, 1995". I första numret fanns inga speciella artiklar, utan mest en presentation av föreningen, dess syfte och kommande aktiviteter. Denna artikel, författad av Britta Olsson och Ellen Nordström, handlar om Staffan Andersson, inflyttad från Tavastland i Finland och representerad bland många släktforskares anor. Fler artiklar från gamla medlemstidningar kommer!

Uppdaterad 2001-03-31