*Kommande

*Resuméer

*Vår tidning

NORDANSTIGS BYGD- OCH SLÄKTBAND

---------

Aktiviteter

Förutom här så presenterar vi aktiviteterna på Rötters föreningsforum i största möjliga mån!

 

Kommande aktiviteter:

         

Forskarkvällar på Bergsjö bibliotek i höst:

Torsdagarna 28/9, 26/10, 30/11 mellan

17.30 och 19.30!

Föreningsmedlemmar finns på plats som kan hjälpa dig.

Välkommen!

 

- - -

Forskarhjälp på Gnarps bibliotek i höst:

Tisdagarna 12/9, 10/10, 7/11 och 5/12 mellan

18.00 och 19.00!

 

- - -

 

Årets höstresa till Landsarkivet i Härnösand går av stapeln 19 september. Anmäl om ni är intresserade till Ellinor, kontaktinformation i medlemstidningen.

 

- - -

 

Släktforskarjunta på Bergsjö bibliotek, måndagar 18.30-21.00! Vi hjälps åt gemensamt, kontakt via Facebook. Om det blir för få intresserade någon gång kan den träffen ställas in!

 

- - -

 

DIS-MITT håller föreläsning om DIS, DISGEN, DISBYT, DNA-forskning mm lördag 7 oktober från klockan 12 på Turistbyrån i Jättendal.
Anmäl om ni är intresserade till Bertil, kontaktinformation i medlemstidningen.

 

- - -

 

Och så kan vi tipsa om Kölsjöns intresseförening som visar ”Barnen från Frostmofjället” på Kölsjölokalen den 30/9!

 

- - -

Mer information finns i medlemstidningen. Idéer på aktiviteter? Frågor om någon aktivitet? Vill ni följa med på någon resa?

Kontakta någon i Styrelsen!

--- --- ---

Medlemmar kan låna hem material som tidskrifter, böcker och mikrokort ur föreningens samlingar (ej CD-skivor!). Bland materialet kan nämnas flera böcker med släktutredningar, litteratur om byar, personer och händelser i Nordanstig, mikrokort över kommunens socknar samt Hälsingtuna, Norrbo, Bjuråker, Attmar, Galtström m.fl. Nu finns även sockenstämmoprotokoll för alla socknar i Nordanstig.

Föreningens material finns på biblioteket i Bergsjö!

 

Resumé

Forskarföreningen Nordanstigs Bygd- och Släktbands styrelse får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2016.

         

          27 medlemmar mötte upp till årsmötet i Älgeredsgården, Bergsjö den 29 februari. Invalda i styrelsen blev Bertil Sundin, Camilla Eriksson-Uddén, Maj-Britt Johansson samt Jan Wallin, samtliga omval. Kvällens gästföreläsning hölls av Lars Östberg som talade initierat om älgeredsprofiler med mera. Efter årsmötet bjöds det på musik av O-Torgs Cajsa och Håkan Lidén, som kryddade spelandet med anekdoter.

 

 Förutom årsmötet har föreningen haft åtta protokollförda styrelsemöten och ett konstituerande möte.

 

          Vårt Medlemsblad har utgivits två gånger under 2016. Förutom att medlemsbladet sänts ut till medlemmarna, har vi ett utbyte av tidningar med flera andra föreningar.

 

          Övriga aktiviteter under året:

         

          Kursverksamhet

Åke Wiman har anordnat två studiecirklar i släktforskning i Bergsjö och Hudiksvall, och Bertil Sundin har anordnat en studiecirkel i släktforskning i Gnarp under året.

 

                     

          Forskarhjälp i Bergsjö bibliotek.

          Vi har haft vår lokal bemannad sista torsdagen i månaden sju gånger under 2015 för forskarhjälp, frågor och utlåning m.m. Antalet besökare, förutom styrelsen, har varit mellan tre och sex.

 

          Övriga aktiviteter

          Den 26/5 berättade Örjan Comstedt om hur man använder kartor i släktforskningen och hur detta visas i programmet DISGEN. 17 personer lyssnade.

Årets resor till Landsarkivet i Härnösand fick ställas in p g a för få intresserade.

          Vid Bergsjödagen den 6/8 deltog föreningsmedlemmar för nionde året i rad. Maj-Britt Johansson, Åke Wiman, Jan Wallin och Lilian Hådell ställde upp i år för att visa upp föreningen.

Föreningens Facebook-sida har uppdaterats med information, tips, frågor och annat om föreningen, släktforskning, vår hembygd och annat relevant.

 

Representation

Föreningen representerades på Släktforskardagarna i Umeå genom Bertil Sundin, som bland annat deltog i ordförandekonferensen.

         

Tillskott till föreningens material och abonnemang

Under året har vi haft ett abonnemang på SVAR, samt ett på Arkiv Digital.

 

         Under det här året har vi har fått 20 nya medlemmar, som vi hälsar välkomna!

         Medlemsantalet är nu 331.

 

          Vi vill också framföra ett stort tack till alla som på olika sätt engagerat sig i föreningens arbete. Styrelsen vill även tacka för visat intresse vid de olika arrangemangen.

       

        Nordanstig i januari 2017 

 

NBS-nytt

NBS-nytt är vårt medlemsblad. Det utkommer två gånger per år. I det får du en närmare presentation om föreningen och kan läsa om forskningar, släktutredningar och mycket mer om vår bygd. Våra medlemmar står för materialet. Har du något intressant att berätta om gångna tider, frågor om släktforskning eller andra tips till tidningen? Kontakta Ellinor Johansson, Maskinistgatan 1, 825 31 Iggesund; Katarina Lindberg, Hånick 68, 820 75 Harmånger eller Camilla Eriksson Uddén, Västervägen 6, 820 71 Ilsbo. Vidare kontakt­information i tidningen!

Här är ett register till vad som tagits upp i tidigare nummer: NBS-register.

 

 Vi kommer här att presentera utdrag från tidigare NBS-nytt; här från nr 2 / 1995: 2/1995; nr 1 / 1996: 1/1996; nr2 / 1996: 2/1996; nr 1 / 1997: 1/1997 ; nr 3 / 1997: 3/1997; nr 1 / 1998: 1/1998.

 Uppdaterad 2017-09-02