*Kommande

*Resuméer

*Vår tidning

NORDANSTIGS BYGD- OCH SLÄKTBAND

---------

Aktiviteter

Förutom här så presenterar vi aktiviteterna på Rötters föreningsforum i största möjliga mån!

 

Kommande aktiviteter:

         

Forskarkvällar på Bergsjö bibliotek i vår:

Torsdagarna 26/1, 23/2, 30/3, 27/4, 18/5.

17.30-19.00! Välkomna!

 

Föreningsmedlemmar finns på plats som kan hjälpa dig.


Välkommen!

 

- - -

 

Årsmöte 27/2!

Mer information kommer!

 

- - -

Mer information finns i medlemstidningen. Idéer på aktiviteter? Frågor om någon aktivitet? Vill ni följa med på någon resa?

Kontakta någon i Styrelsen!

--- --- ---

Medlemmar kan låna hem material som tidskrifter, böcker och mikrokort ur föreningens samlingar (ej CD-skivor!). Bland materialet kan nämnas flera böcker med släktutredningar, litteratur om byar, personer och händelser i Nordanstig, mikrokort över kommunens socknar samt Hälsingtuna, Norrbo, Bjuråker, Attmar, Galtström m.fl. Nu finns även sockenstämmoprotokoll för alla socknar i Nordanstig.

Föreningens material finns på biblioteket i Bergsjö!

 

Resumé

     VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

 

Forskarföreningen Nordanstigs Bygd- och Släktbands styrelse får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2015.

             

              Drygt 30 medlemmar mötte upp till årsmötet i Folkets Hus, Stocka den 25 februari. Invalda i styrelsen blev Lage Bergvik, Ellinor Johansson, Åke Norberg, Åke Wiman, samtliga omval, samt Katarina Lindberg, nyval. Kvällens gäst, Erik Wester, berättade så initierat om flyktingar som kom till Sverige från Ingermanland via Finland under andra världskriget. För sång, musik och historieberättande innan och under årsmötet stod Gilbert Spång.

 

              Förutom årsmötet har föreningen haft nio protokollförda styrelsemöten, varav ett konstituerande möte.

 

              Vårt Medlemsblad har utgivits två gånger under 2015. Förutom att medlemsbladet sänts ut till medlemmarna, har vi ett utbyte av tidningar med flera andra föreningar.

 

              Övriga aktiviteter under året:

             

Kursverksamhet

Åke Wiman och Bertil Sundin har anordnat studiecirklar i släktforskning i Sågtäkten och Gnarp under året. En endags DISGEN-kurs hölls i våras i Sågtäkten.

                                  

Forskarhjälp i Bergsjö bibliotek.

Vi har haft vår lokal bemannad sista torsdagen i månaden sju gånger under 2015 för forskarhjälp, frågor och utlåning m.m. Antalet besökare, förutom styrelsen, har varit mellan en och sex.

 

Studieresor

Årets resor till Landsarkivet i Härnösand gick av stapeln 21 april och 23 september med åtta respektive ställdes in pga för få intresserade. En ”släktforskarjunta” har anordnats på Harmångers bibliotek där några av föreningens medlemmar träffas för att prata släktforskning.

                                  

Utflykt

Med Lars Nylander som ciceron anordnade föreningen en utflykt till platsen för postrånet i Vattrång den 27/6.

                                  

Representation

Vid Bergsjödagen den 2 augusti deltog föreningsmedlemmar för sjunde året i rad. Maj-Britt Johansson, Åke Wiman, Ellinor Johansson och Yvonne Elfving ställde upp i år för att visa upp föreningen. Föreningen har också deltagit i framtagandet av broschyren ”Kultur i Nordanstig” och samarbetat med Gnarps hembygdsförening i arbetet med kulturstigen i Sörfjärden, med Kölsjöns intresseförening vid ”I svedjefinnarnas spår”, båda de senare även i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

Facebook

Föreningen har genom Katarina Lindbergs försorg startat upp en Facebook-sida där information, tips, frågor och annat om släktforskning, vår hembygd och föreningen kan dryftas.

             

Tillskott till föreningens material.

Under året har vi haft ett abonnemang på SVAR, samt ett på Arkiv Digital. Vi har köpt CD-skivor, exempelvis ”Sveriges dödbok 1901-2013” och ”Smedskivan 8”. Dessutom har vi inhandlat böcker, exempelvis ”Vägen till dina rötter”. Datorprojektor, så kallad kanon, och projektorduk.

 

Under det här året har vi fått 10 nya medlemmar, som vi hälsar välkomna. Medlemsantalet är nu 354.

 

Vi vill också framföra ett stort tack till alla som på olika sätt engagerat sig i föreningens arbete. Styrelsen vill även tacka för visat intresse vid de olika arrangemangen.

 

         Nordanstig i januari 2016

 

NBS-nytt

NBS-nytt är vårt medlemsblad. Det utkommer två gånger per år. I det får du en närmare presentation om föreningen och kan läsa om forskningar, släktutredningar och mycket mer om vår bygd. Våra medlemmar står för materialet. Har du något intressant att berätta om gångna tider, frågor om släktforskning eller andra tips till tidningen? Kontakta Karin Larsson, Malångsv. 16, 820 76 Jättendal.

Här är ett register till vad som tagits upp i tidigare nummer: NBS-register.

 

 Vi kommer här att presentera utdrag från tidigare NBS-nytt; här från nr 2 / 1995: 2/1995; nr 1 / 1996: 1/1996; nr2 / 1996: 2/1996; nr 1 / 1997: 1/1997 ; nr 3 / 1997: 3/1997; nr 1 / 1998: 1/1998.

 Uppdaterad 2016-12-31