*Kommande

*Resuméer

*Vår tidning

NORDANSTIGS BYGD- OCH SLÄKTBAND

---------

Aktiviteter

Förutom här så presenterar vi aktiviteterna på Rötters föreningsforum i största möjliga mån!

 

Kommande aktiviteter:

         

Forskarkvällar på Bergsjö bibliotek våren 2019:

Torsdagarna 28/2, 28/3, 25/4 och 23/5.

Föreningsmedlemmar finns på plats som kan hjälpa dig.

- - -

 

Föreningens studiecirkel om DNA i släktforskningen startar upp den 12:e februari.

- - -

 

7 maj. Resa till Landsarkivet i Härnösand där vi får en guidning av samlingarna och ges tid att forska i materialet där!

- - -

 

För alla kommande aktiviteter gäller att mer info finns i medlemstidningen!

Ta kontakt med någon i styrelsen eller kom till en forskarkväll om ni vill bli medlem.

--- --- ---

Medlemmar kan låna hem material som tidskrifter, böcker och mikrokort ur föreningens samlingar (ej CD-skivor!). Bland materialet kan nämnas flera böcker med släktutredningar, litteratur om byar, personer och händelser i Nordanstig, mikrokort över kommunens socknar samt Hälsingtuna, Norrbo, Bjuråker, Attmar, Galtström m.fl. Nu finns även sockenstämmoprotokoll för alla socknar i Nordanstig.

Föreningens material finns på biblioteket i Bergsjö!

 

Resumé

Forskarföreningen Nordanstigs Bygd- och Släktbands styrelse får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2017.

         

          27 medlemmar mötte upp till årsmötet på Turistbyrån i Jättendal den 29 februari. Invalda i styrelsen blev Åke Wiman, Åke Norberg, Ellinor Johansson, Katarina Lindberg samt Elisabeth Hayden (ny). Kvällens gästföreläsning hölls av Christina Sagersten från DNA-academy som talade om utvecklingen inom släktforskning med hjälp av DNA-tester. En film om ”Bergsjökoa”, den gamla järnvägslinjen mellan Hudiksvall och Bergsjö, visades också.

 

 Förutom årsmötet har föreningen haft åtta protokollförda styrelsemöten och ett konstituerande möte.

 

          Vårt Medlemsblad har utgivits två gånger under 2017. Förutom att medlemsbladet sänts ut till medlemmarna, har vi ett utbyte av tidningar med flera andra föreningar.

 

          Aktiviteter under året:

         

          Kursverksamhet

Åke Wiman har anordnat två studiecirklar i släktforskning i Hudiksvall.

Under hösten har vi startat upp en studiecirkel med ett tiotal deltagare om att tolka resultaten av DNA-analyser, ett snabbt växande ämne.

                     

          Forskarhjälp.

          Vi har haft vår lokal i Bergsjö bibliotek bemannad en torsdag i månaden sju gånger under 2017 för forskarhjälp, frågor och utlåning m.m. Antalet besökare, förutom styrelsen, har varit mellan en och fyra. Under hösten har det även funnits forskarhjälp på Gnarps bibliotek vid fyra tillfällen.

 

          Övriga aktiviteter

          Den 13/3 berättade Bo Ulfhielm från Länsmuséet i Gävle om Gävlefiskarna, fiskarkapellen och kustnära arkeologi. 17 personer lyssnade.

Årets resor till Landsarkivet i Härnösand fick ställas in p g a för få intresserade.

På Hasseladagen 6/6 visade Agnetha Iveslätt Bohman upp föreningen.

          Vid Bergsjödagen den 6/8 deltog föreningsmedlemmar för nionde året i rad. Maj-Britt Johansson, Åke Wiman, Ellinor Johansson, Elisabeth Hayden och Katarina Lindberg ställde upp i år för att visa upp föreningen.

Föreningens Facebook-sida har uppdaterats med information, tips, frågor och annat om föreningen, släktforskning, vår hembygd och annat relevant.

Den 7/10 kom Bernt Lindfors och Peter Johansson från DIS-MITT till Turistbyrån i Jättendal för att berätta om DIS, DISGEN, DISBYT, DNA-forskning mm. Åtta personer deltog.

 

Representation

Föreningen representerades vid DIS-MITT:s 25-årsjubileum i Sundsvall genom Bertil Sundin.

         

Tillskott till föreningens material och abonnemang

Under året har vi haft ett abonnemang på SVAR samt ett på Arkiv Digital. Vi har ett utbyte med flera andra föreningar med vilka vi utbyter medlemstidningar. Dessa finns i pärmar på Bergsjö bibliotek.

 

         Medlemstalet är nu 291. Vi hälsar nya och gamla medlemmar välkomna till vår förening under 2018! Hoppas vi kan ses på någon kommande aktivitet.

        

 

          Vi vill också framföra ett stort tack till alla som på olika sätt engagerat sig i föreningens arbete. Styrelsen vill även tacka för visat intresse vid de olika arrangemangen.

       

        Nordanstig i december 2017 

 

NBS-nytt

NBS-nytt är vårt medlemsblad. Det utkommer två gånger per år. I det får du en närmare presentation om föreningen och kan läsa om forskningar, släktutredningar och mycket mer om vår bygd. Våra medlemmar står för materialet. Har du något intressant att berätta om gångna tider, frågor om släktforskning eller andra tips till tidningen? Kontakta Ellinor Johansson, Maskinistgatan 1, 825 31 Iggesund; Katarina Lindberg, Hånick 68, 820 75 Harmånger eller Camilla Eriksson Uddén, Västervägen 6, 820 71 Ilsbo. Vidare kontakt­information i tidningen!

Här är ett register till vad som tagits upp i tidigare nummer: NBS-register.

 

 Vi kommer här att presentera utdrag från tidigare NBS-nytt; här från nr 2 / 1995: 2/1995; nr 1 / 1996: 1/1996; nr2 / 1996: 2/1996; nr 1 / 1997: 1/1997 ; nr 3 / 1997: 3/1997; nr 1 / 1998: 1/1998.

 Uppdaterad 2019-03-07