*Kommande

*Resuméer

*Vår tidning

NORDANSTIGS BYGD- OCH SLÄKTBAND

---------

Aktiviteter

Förutom här så presenterar vi aktiviteterna på Rötters föreningsforum i största möjliga mån!

 

Kommande aktiviteter:

           

HÖSTEN 2023

 

Forskarkvällar

torsdagar hösten-vintern 2023:

28/9, 26/10 och 30/11 på Bergsjö bibliotek mellan 17.30-19.00. Kom och fråga och prata släkt- och bygdforskning! Styrelsemedlemmar finns på plats och hjälper dig att komma vidare. Vi kommer också att ha teman vissa kvällar.

 

- - -

 

Intresserad av Studiecirkel om traditionell släktforskning eller DNA-forskning? Ta kontakt med någon i styrelsen eller hälsa på oss under en forskarkväll på Bergsjö bibliotek!

 

- - -

 

För alla kommande aktiviteter gäller att mer info finns i medlemstidningen!

Ta kontakt med någon i styrelsen eller kom till en forskarkväll om ni vill bli medlem.

--- --- ---

Medlemmar kan låna hem material som tidskrifter, böcker och mikrokort ur föreningens samlingar (ej CD-skivor!). Bland materialet kan nämnas flera böcker med släktutredningar, litteratur om byar, personer och händelser i Nordanstig, mikrokort över kommunens socknar samt Hälsingtuna, Norrbo, Bjuråker, Attmar, Galtström m.fl. Nu finns även sockenstämmoprotokoll för alla socknar i Nordanstig.

Föreningens material finns på biblioteket i Bergsjö!

Resumé

Forskarföreningen Nordanstigs Bygd och Släktbands styrelse får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2022.

                     

Ett tjugotal medlemmar mötte upp till årsmötet i Hamnstugan i Lönnångersfjärden i juni. Till föreningens ordförande för 2022 valdes Bertil Sundin. Invalda i styrelsen blev Camilla Eriksson-Uddén, Stefan Sundin Bromhed, Jan Wallin och Bodil Östman. Dagens föreläsning var Agneta Iveslätt Bohmans föredrag om pandemier med lite utvikningar, mycket med koppling till Hasselaprästen Rolins nekrologer. En resumé av föreläsningen finns i NBS-nytt nr 2/2022.

 

Förutom årsmötet har föreningen haft nio protokollförda styrelsemöten och ett konstituerande möte.
Vårt Medlemsblad har utgivits två gånger under 2022. Föreningens Facebook-sida har uppdaterats med information, tips, frågor och annat om föreningen, släktforskning, vår hembygd med mera.

 

                      Aktiviteter under året:

 

Efter ett par år med Covid-19 och restriktioner så kunde vi starta upp med fler fysiska möten. Förutom Forskarhjälp och Släktforskarworkshop så anordnades några föreläsningar. Den 2 april föreläste Katarina Kallings från Sveriges Fängelsemuseum inför ett 30-tal om brott och straff i gångna tider i ”Skuggsidor”.

Bertil Sundin föreläste den 27 september om ”Märkligheter och lustigheter i kyrkböcker och andra källor” med ca 35 personer på plats i Blå Gården, Gnarp.

19 personer fanns på Bergsjö Församlingshem den 10 december då vi hade Christina Sagersten från Finding Family på besök som föreläste om DNA-tester i släktforskning.

 

                      Kursverksamhet

En kurs i släktforskning genomfördes under hösten i Gnarp med 13 deltagare.

                     

                      Forskarhjälp.

Vi har haft vår lokal i Bergsjö bibliotek bemannad en torsdag i månaden sju gånger under 2022 för forskarhjälp, frågor, utlåning m.m. Antalet besökare, förutom styrelsen, har varit från noll till tre.

Under våren hölls fyra släktforskarworkshop (fysiskt, hybrid och digitalt) vid fyra tillfällen med få gäster, men med en deltagare från USA. Under hösten slogs den ihop med forskarhjälpen, och då visades även ett par filmer om hembygden vid några tillfällen.

 

                      Övriga aktiviteter

Vårresan till Landsarkivet i Härnösand samlade fyra personer med Jan Wallin som reseledare.

Höstresan ställdes in på grund av få intresserade.              

Under året har vi haft ett abonnemang på Arkiv Digital och ett på Ancestry. Vi utbyter medlems­tidningar med flera andra släktforskarföreningar, många kommer nu digitalt och läggs in på datorn.

Böckerna ”Gamla tiders sjukdomsnamn” och ”Sveriges historia för släktforskare” har inhandlats till föreningen under året. Dessa finns med mycket mer i vår lokal på Bergsjö bibliotek.

Ordföranden deltog vid Sveriges Släktforskarförbunds årsmöte. Flera föreningsmedlemmar deltog på Finnsam-konferensen i Hassela i september. Där fick vi möjlighet att presentera föreningens verksamhet och lyssna till många intressanta föredrag. Stefan Sundin Bromhed visade på lämningar av skogsfinnar på olika ställen i socknen.

Under 2022 har vi har fått flera nya medlemmar, som vi välkomnar! Medlemstalet är nu 179.

Vi hälsar nya och gamla medlemmar välkomna till vår förening under 2023, hoppas vi ses på någon kommande aktivitet!

 

Vi vill också framföra ett stort tack till alla som på olika sätt engagerat sig i föreningens arbete och för visat intresse vid de olika arrangemangen.

                     

                      Nordanstig i januari 2023

Styrelsen för Forskarföreningen Nordanstigs Bygd- och Släktband

     

 

NBS-nytt

NBS-nytt är vårt medlemsblad. Det utkommer två gånger per år. I det får du en närmare presentation om föreningen och kan läsa om forskningar, släktutredningar och mycket mer om vår bygd. Våra medlemmar står för materialet. Har du något intressant att berätta om gångna tider, frågor om släktforskning eller andra tips till tidningen? Kontakta Ellinor Johansson, Maskinistgatan 1, 825 31 Iggesund; Katarina Lindberg, Hånick 68, 829 95 Harmånger eller Camilla Eriksson Uddén, Västervägen 6, 829 91 Ilsbo. Vidare kontakt­information i tidningen!

Här är ett register till vad som tagits upp i tidigare nummer: NBS-register.

 

 Vi kommer här att presentera utdrag från tidigare NBS-nytt; här från nr 2 / 1995: 2/1995; nr 1 / 1996: 1/1996; nr2 / 1996: 2/1996; nr 1 / 1997: 1/1997 ; nr 3 / 1997: 3/1997; nr 1 / 1998: 1/1998.

 Uppdaterad 2023-10-15