*Kommande

*Resuméer

*Vår tidning

NORDANSTIGS BYGD- OCH SLÄKTBAND

---------

Aktiviteter

Förutom här så presenterar vi aktiviteterna på Rötters föreningsforum i största möjliga mån!

 

Kommande aktiviteter:

           

HÖSTEN 2021

Även denna period tvingas vi hålla oss från att hålla fysiska möten – åtminstone till och med september ut. Däremot fortsätter vi med digitala träffar och vår medlemstidning kommer ut i vanlig ordning!

- - -

Forskarkvällar

torsdagar hösten 2021 17.30-19.00:

30/9, 28/10 och 25/11. Preliminärt digitala möten, vi meddelar här och på Facebook om det blir möjligt att vara på Bergsjö bibliotek. Länk till forskarhjälpen läggs ut på Facebooksidan senast samma dag!

 

- - -

 

Släktforskarcafé. Vi träffas en torsdag i månaden. Traditionell släktforskning och om DNA i släktforskning 17.00-20.00.

 Datum: 16/9, 14/10 och 11/11. Samma här, digitalt tills vidare, länk på Facebook samma dag som träffen. Om vi kan träffas fysiskt på Turistbyrån i Jättendal och släktforska tillsammans så meddelar vi detta här och på Facebooksidan!

- - -

 

Resa till Landsarkivet i Härnösand. Vi åker tidigt så vi hinner forska länge.
Uppehåll under 2021.

- - -

 

Önskar ni delta i en cirkel om traditionell släktforskning, anmäl intresse till Studieförbundet Vuxenskolan i Hudiksvall! Åke Wiman, Nordanstigs bygd och släktband, leder cirklarna. Kursorter: Bergsjö, Hudiksvall eller annan ort när underlag finns.

 

- - -

Föreläsningar och studiebesök kan tillkomma i sommar, följ oss här eller på Facebook för information!

- - -

 

För alla kommande aktiviteter gäller att mer info finns i medlemstidningen!

Ta kontakt med någon i styrelsen eller kom till en forskarkväll om ni vill bli medlem.

--- --- ---

Medlemmar kan låna hem material som tidskrifter, böcker och mikrokort ur föreningens samlingar (ej CD-skivor!). Bland materialet kan nämnas flera böcker med släktutredningar, litteratur om byar, personer och händelser i Nordanstig, mikrokort över kommunens socknar samt Hälsingtuna, Norrbo, Bjuråker, Attmar, Galtström m.fl. Nu finns även sockenstämmoprotokoll för alla socknar i Nordanstig.

Föreningens material finns på biblioteket i Bergsjö!

Resumé

Forskarföreningen Nordanstigs Bygd och Släktbands styrelse får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2020.

                     

25 medlemmar mötte upp till årsmötet på Hembygdsgården i Hassela den 24 februari. Invalda i styrelsen blev Camilla Eriksson-Uddén, Bertil Sundin, Jan Wallin och Stefan Sundin Bromhed. Kvällens gästföreläsning hölls av Anders Thyr som bland annat berättade om Kölsjöfinnarna och historier från gamla prästgården i Hassela. Härliga berättelser, tack för det!

 

Förutom årsmötet har föreningen haft nio protokollförda styrelsemöten och ett konstituerande möte.
Vårt Medlemsblad har utgivits två gånger under 2020. Föreningens Facebook-sida har uppdaterats med information, tips, frågor och annat om föreningen, släktforskning, vår hembygd med mera.

 

                      Aktiviteter under året:

 

Årets verksamhet har naturligtvis drabbats av vad Covid-19 ställt till med. Nästan alla arrangemang förutom Forskarhjälpen på biblioteket i Bergsjö och Släktforskarworkshop på Turistbyrån i Jättendal har ställts in. Förhoppningsvis kan övriga aktiviteter komma igång igen framåt sommaren!

 

                      Kursverksamhet

Åke Wiman har varit studiecirkelledare för en kombinerad grupp i Hudiksvall med fyra deltagare, både nybörjare och mer erfarna släktforskare, under våren.

Katarina Lindberg har berättat om Släktforskning för äldre i Nordanstigs kommun både direkt och via Teams inom en datakurs.

                     

                      Forskarhjälp.

Vi har haft vår lokal i Bergsjö bibliotek bemannad en torsdag i månaden sju gånger under 2020 för forskarhjälp, frågor, utlåning m.m. Antalet besökare, förutom styrelsen, har varit från noll till tre. Under decemberträffen fanns möjlighet att ansluta sig till Forskarhjälpen och till styrelsemötet via en länk på vår Facebook-sida, något vi kommer att fortsätta med under våren 2021!

 

Katarina Lindberg och Camilla Eriksson-Uddén har arrangerat en släktforskarworkshop / café på Turistbyrån i Jättendal vid fem tillfällen med upp till sex deltagare under året. Här kan man sitta och forska, fika, hjälpa varandra och surra på om allt som rör släktforskning.

 

                      Övriga aktiviteter

Både vår- och höstresan till Landsarkivet i Härnösand blev inställd på grund av Coronaläget.

                     

Under året har vi haft ett abonnemang på Arkiv Digital och ett på Ancestry. Vi utbyter medlems­tidningar med flera andra släktforskarföreningar.

Föreningen har erhållit blandat material från Harriet Frändén och mikrokort med kartor och läsare till dem från Ilsbo Hembygdsförening. Tack för dessa! Böckerna ”Inlåsta” om att söka folk på hospital, fängelser mm samt ”Stockholmsforska” har inköpts. Allt detta finns i vår lokal på Bergsjö bibliotek.

 

Under 2020 har vi har fått flera nya medlemmar, som vi hälsar välkomna! Medlemstalet är nu 240.

Vi hälsar nya och gamla medlemmar välkomna till vår förening under 2021. 😊 Hoppas vi kan ses på någon kommande aktivitet 😊

 

Vi vill också framföra ett stort tack till alla som på olika sätt engagerat sig i föreningens arbete och för visat intresse vid de olika arrangemangen.

                     

                      Nordanstig i januari 2021

Styrelsen för Forskarföreningen Nordanstigs Bygd- och Släktband

     

 

NBS-nytt

NBS-nytt är vårt medlemsblad. Det utkommer två gånger per år. I det får du en närmare presentation om föreningen och kan läsa om forskningar, släktutredningar och mycket mer om vår bygd. Våra medlemmar står för materialet. Har du något intressant att berätta om gångna tider, frågor om släktforskning eller andra tips till tidningen? Kontakta Ellinor Johansson, Maskinistgatan 1, 825 31 Iggesund; Katarina Lindberg, Hånick 68, 829 95 Harmånger eller Camilla Eriksson Uddén, Västervägen 6, 829 91 Ilsbo. Vidare kontakt­information i tidningen!

Här är ett register till vad som tagits upp i tidigare nummer: NBS-register.

 

 Vi kommer här att presentera utdrag från tidigare NBS-nytt; här från nr 2 / 1995: 2/1995; nr 1 / 1996: 1/1996; nr2 / 1996: 2/1996; nr 1 / 1997: 1/1997 ; nr 3 / 1997: 3/1997; nr 1 / 1998: 1/1998.

 Uppdaterad 2021-09-05