Tillbaka till aktiviteter

Detta är ett utdrag från "Medlemsblad nr 2, 1996". I detta nummer fanns för övrigt en artikel om FAU Cronstedt, Reglemente för velocipedåkning i Hudiksvall 1928, med Nordanstigen genom norrsocknarna m. m. Fler artiklar från gamla medlemstidningar kommer!

Uppdaterad 2001-10-18