Tillbaka till aktiviteter

Detta är ett utdrag från "Medlemsblad nr 1, 1998". I detta nummer fanns för övrigt artiklar om sockensigill, Sydafrika-emigranter, Ilsbo kyrka m.m. Fler artiklar från gamla medlemstidningar kommer!

Uppdaterad 2002-11-19